Hipoclorit de sodiu 12,5 % clor activ

Hipoclorit de sodiu 12,5 % clor activ   :  ambalaj la bidon ADR 25 kg . Transportul este gratuit in limita a 50 km si a valorii de minim 600 lei. Datorita faptului ca necesita transport special ADR , nu se poate livra prin curier . Pretul cuprinde si contravaloarea bidonului special cu norma ADR. 

Substanta puternic coroziva si agresiva la atingere

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări în domeniul industrial, professional: 

agent pentru curățare și dezinfectare, aplicare pentru uzul casnic, tratarea apei potabile, reziduale, din piscine, bazine acoperite/descoperite și dezinfectant pentru instalațiile sanitare; dezinfectant pentru pardoseli, sticlarie, obiecte din faianta si portelan, instalatii sanitare (cu exceptia unitatilor medicale); intermediar pentru fabricarea altor produse chimice; agent de înălbire: industria textilă, celuloza și hârtie.

Utilizări în domeniul casnic: 

produs de curățare, agent tratare apă.

8.44 lei Preț pe kilogram

TVA inclus

Cantitate

min. 25 kilograme

Clasificarea substanței sau amestecului

Clasificarea substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, precum și în urma evaluării securitățiii chimice:

Clasa de pericol

Codul pentru clasa de pericol și categoria de pericol

Fraza de pericol

Substanță corozivă pentru metale

Met. Corr. 1

H290 - Poate fi corosiv pentru metale

Coroziune asupra pielii

Skin Corr. 1B

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

Lezarea gravă a ochilor / iritarea Ochilor

Eye Dam. 1

H318 - Provoaca leziuni oculare grave

Periculos pentru mediul acvatic

Aquatic Acute 1

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului:

Inhalarea aerosolilor provoacă iritații asupra sistemului respirator, tuse, dificultăți de respirație, stări de greață, până la edem pulmonar.

Contactul produsului cu pielea produce iritații, apariția de eczeme. La contactul accidental cu ochii se pot produce iritații severe, urmate de leziuni oculare grave.

Prin înghițirea produsului se vor produce arsuri la nivelul mucoasei gastrice, respectiv vor aparea leziuni la nivelul tractului respirator, laringe, esofag, stomac.

Dorești să lucrezi cu noi?
Contactează-ne acum! Contact